Subjekty typu "vlastnícka skupina" je vhodné vytvárať najmä pre skupinu viacerých obhospdarovateľov užívajúcich spoločne JPRL. Takáto skupina má jeden hlavný (kontaktný) subjekt (môže byť osoba alebo organizácia). Ďalšie subjekty do skupiny môžu byť pridané zo zoznamu subjektov (ak existujú ako samostatné), alebo ako list vlastníctva so svojimi vlastníkmi podľa KN.

Po stlačení voľby v menu Evidencia -> Subjekty sa zobrazí okno Zoznam subjektov. Zoznam vlastníckych skupín sa zobrazí po stlačení prepínača Vlast.skupiny, ktorý sa nachádza v hornej časti okna Zoznam subjektov.

Vlastnícka skupina

Detail vlastníckej skupiny

Vytvorenie novej vlastníckej skupiny

Pridanie a odobratie členov vlastníckej skupine

Pridanie a odobratie listov vlastníctva vlastníckej skupine.