V okne Zoznam subjektov sa nastavte na Osobu alebo Organizáciu, ktorá bude prvým členom novovytvorenej vlastníckej skupiny. Následne stlačte tlačítko Nová vlastnícka skup., ktoré sa nachádza v spodnej časti okna Zoznam subjektov.
Osoba, alebo organizácia na ktorej ste sa automaticky pridá ako prvý člen vlastníckej skupiny a z jej názvu sa predvytvorí názov budúcej vlastníckej skupiny s pridaním frázy "a spol.". tento názov môžte hneď ľubovoľne zmeniť, prípadne ho môžte zmeniť dodatočne.

Vytvorenie novej vlastníckej skupiny

Nasleduje okno s požiadavkou o potvrdenie vytvorenia novej vlastníckej skupiny, zastúpenej vybratým subjektom v okne Zoznam subjektov.

Vytvorenie novej vlastníckej skupiny

Po vytvorení novej vlastníckej skupiny sa zobrazí okno, v ktorom môžete editovať Názov a Poznámku.

V okne je pridaná funkcionalita na Pridanie a odobratie členov vlastníckej skupine, Detail člena vlastníckej skupiny, Pridanie a odobratie listov vlastníctva, Detail listu vlastníctva

Vytvorenie novej vlastníckej skupiny