Údaje o JPRL - zobrazí údaje o kliknutom bode v mape: plán, porast, dreviny

Súhrnné informácie
- zobrazia sa: zásoby, ťažby, drevinové zloženie, vekové triedy, kategórie, subkategórie podľa územného členenia, alebo pre kliknutý bod v mape