Po kliknutí sa otvorí okno so záložkami Z mapy a Iný výber. Záložka Z mapy je neprístupná kým nie je kliknuté na ľubovoľné miesto na mape. Územný celok, za ktorý sa tvoria súhrnné informácie sa vyberá z rozbaľovacej ponuky. Konkrétny výstup sa vyberá kliknutím na krúžok pred vybranou témou. Označená téma je tá, ktorá má v krúžku čiernu bodku.

Po výbere územného celku a témy kliknete na tlačítko Spustiť report. Otvorí sa nové okno a po vypočítaní údajov sa v ňom objavia požadované údaje. Okno v ktorom sa výstup zobrazuje je vybavené obvyklým užívateľským komfortom – je možné v ňom listovať (ak je výstup na viacerých stranách), dať z neho údaje priamo tlačiť, alebo uložiť na disk vo forme súboru pre neskoršie použitie.

  • Z mapy – územné celky v rozbaľovacej ponuke štát, kataster, kraj, okres, lesný hospodársky celok, lesná oblasť a lesný celok sú naplnené z vybraného bodu na mape, stačí keď si z nich vyberiete. Váš výber zostane zapísaný po zabalení ponuky v okienku.

  • Podľa toho aký výstup chcete vidieť, si vyberiete tému

  • Kliknete na tlačítko Spustiť report

  • Prezriete si vypočítané dáta ako bolo vyššie popísané


  • Iný výber – územné celky v rozbaľovacej ponuke nie sú predvyplnené. Okrem voľby Slovenská republika si môžete vo všetkých ďalších územných celkoch dovyberať z rozbaľovacej ponuky. Táto ponuka pre kraj, okres, lesnú oblasť nevyžaduje vpísanie začiatočných písmen, iba si vyberiete z ponuky. Pre kataster, lesný hospodársky celok, lesný celok je potrebné vpísať začiatočné písmená požadovaného územia a potom si kliknutím dovyberať z ponúkaných možností. Váš výber zostane zapísaný po zabalení ponuky v okienku.

  • Na tejto záložke je o jednu ponuku územného celku viac ako na predchádzajúcej. Je to ponuka Zo zoznamu JPRL – pri tejto voľbe dostanete výstup za všetky jednotky priestorového rozdelenia lesa ktoré máte vybrané tu: klik v menu Vyhľadanie --> Zoznam JPRL.

  • Podľa toho aký výstup chcete vidieť, si vyberiete tému

  • Kliknete na tlačítko Spustiť report

  • Prezriete si vypočítané dáta ako bolo vyššie popísané

V oboch prípadoch platí, že po zatvorení okna v ktorom sa zobrazujú vypočítané dáta môžete na oboch záložkách opakovať vyššie uvedený postup s použitím ľubovoľných kombinácií Územný celok x Téma.