LHE - číselník druhov ťažby
   
Obrazovka ponúkne zoznam kódov druhov ťažieb. Obrazovku je možné vyvolať v editačnom aj prezeracom režime.  
   
Popis tlačítok:  
Použiť kód druhu ťažby bude zaradený do záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
Vymazať kód druhu ťažby bude vymazaný zo záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
Návrat ukončenie práce s číselníkom