LHE - číselník hospodárskych spôsobov a foriem


Obrazovka ponúkne zoznam kódov hospodárskeho spôsobu a formy pri obnovnej ťažbe. Obrazovku je možné vyvolať v editačnom aj prezeracom režime.
 
Popis tlačítok:
 
Použiť - kód hospodárskeho spôsobu a formy pri obnovnej ťažbe bude zaradený do záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Vymazať - kód hospodárskeho spôsobu a formy pri obnovnej ťažbe bude vymazaný zo záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Návrat - ukončenie práce s číselníkom