LHE - číselníky
Označenie druhu ťažby príloha č. 1 vyhlášky 297/2011 Z.z.
   
Označenie hospodárskeho spôsobu a jeho formy pri obnovnej ťažbe príloha č. 1 vyhlášky 297/2011 Z.z.
   
Zoznam škodlivých činiteľov príloha č. 2 vyhlášky 297/2011 Z.z.
   
Označenie spôsobu obnovy lesa príloha č. 3 vyhlášky 297/2011 Z.z.