LHE - číselník označenia spôsobu obnovy lesa

Obrazovka ponúkne zoznam označení spôsobov obnovy lesa. Pre zjednodušenie vyhľadávania je možné použiť filter podľa skupín označenia spôsobu obnovy lesa. Obrazovku je možné vyvolať v editačnom aj prezeracom režime.
 
Popis tlačítok:
 
Použiť - označenie spôsobu obnovy lesa bude zaradené do záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Vymazať - označenie spôsobu obnovy lesa bude vymazané zo záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Návrat - ukončenie práce s číselníkom