LHE - číselník škodlivých činiteľov

Obrazovka ponúkne zoznam škodlivých činiteľov. Pre zjednodušenie vyhľadávania je možné použiť filter podľa skupín škodlivých činiteľov. Obrazovku je možné vyvolať v editačnom aj prezeracom režime.
 
Popis tlačítok:
 
Použiť - škodlivý činiteľ bude zaradený do záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Vymazať - škodlivý činiteľ bude vymazaný zo záznamu v porastovej karte. Tlačítko je viditeľné iba pri editačnom režime.
 
Návrat - ukončenie práce s číselníkom