Evidencia LHE - mesačná1 krok: výber obhospodarovateľa vyberie sa  kliknutím z rozbaľovacej ponuky.

2 krok: výber plochy pre evidenciu vyberie sa nastavením kurzoru na konkrétny záznam v tabuľke, ktorá obsahuje zoznam JPRL


 
3 krok: výber evidencie vyberie sa kliknutím na jedno tlačítok Ťažba, ObnovaPestovanie sa otvorí príslušná obrazovka