LHE - mesačná evidencia obnovy lesa (porastová karta) - režim editácie
 
Publikovať nastaví záznam buď ako privátny alebo ako verejný. Privátny záznam je identifikovaný červeným podkladom pod dátumom zásahu. Zelený podklad označuje verejné záznamy, tieto záznamy sa zobrazujú  orgánu štátnej správy lesného hospodárstva

Uložiť zmenu uloží zmenený záznam
 
Stornovať zmenu zmenený záznam nebude uložený,ostáva pôvodné znenie záznamu alebo sa záznam nepridá
 
Odstrániť záznam funkcia je prístupná v režime úprav záznamu. Príslušný záznam bude odstránený
 
Osivo, sem., sad. zobrazí obrazovku pre zadanie údajov o údajmi o množstve použitého semena, semenáčikov a sadencov.  Tieto údaje sa prenesú do ročného hlásenia. Pre samotné tlačivo Evidencia obnovy lesa nie je záznam týchto údajov povinný.
 
Mapa zobrazí editovanú jednotku na mape
 
Dreviny spustí obrazovku pre správu drevín
 
  zobrazí obrazovku so zvoleným číselníkom. Obrazovka číselníku sa zjaví automatizovane v prípade, že je zadaný v údaji nesprávny kód. Je preto možné príslušný číselník vyvolať aj bez použitia tlačidla tým, že sa do položky zadá ľubovoľné písmeno a položka sa potvrdí.
 
Ostatné zobrazí obrazovku s údajmi ostatných drevín
 
Celkom zobrazí obrazovku so sumárnymi údajmi
 
ks, kg zobrazí obrazovku so údajmi o množstve použitého semena, semenáčikov a sadencov.  Tieto údaje sa prenesú do ročného hlásenia. Pre samotné tlačivo Evidencia obnovy lesa nie je záznam týchto údajov povinný.
 
Pozn. zobrazí poznámku, v editačnom režime umožní je editáciu
 
Info zobrazí doplnkové informácie k záznamu
 
Pomocník zobrazí nápovedu (help)