LHE - mesačná evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov (porastová karta) - režim editácie

Publikovať nastaví záznam buď ako privátny alebo ako verejný. Privátny záznam je identifikovaný červeným podkladom pod dátumom zásahu. Zelený podklad označuje verejné záznamy, tieto záznamy sa zobrazujú  orgánu štátnej správy lesného hospodárstva


Uložiť zmenu uloží zmenený záznam

Stornovať zmenu zmenený záznam nebude uložený,ostáva pôvodné znenie záznamu alebo sa záznam nepridá

Odstrániť záznam funkcia je prístupná v režime úprav záznamu. Príslušný záznam bude odstránený

Mapa zobrazí editovanú jednotku na mape

Info zobrazí doplnkové informácie k záznamu

Pomocník zobrazí nápovedu (help)