LHE - mesačná evidencia - informácia o zázname  


Obrazovka je prístupná iba v režime prezerania dát
Popis tlačítok:  
   
Návrat zavrie obrazovku