Obrazovka pracuje v režime prezerania dát alebo v režime editácia. V režime prezerania dát sa zobrazia len dreviny s hmotou.
Aj keď program umožňuje zadať ostatné ihličnaté a ostatné listnaté dreviny, je oveľa vhodnejšie zadať drevinu pod jej druhom. Fiktívnym drevínám OI a OL je vhodné sa vyhnúť, program sám generuje ostatné dreviny z drevín s poradovým číslom 11 a vyšším
 
Režim prezerania - popis tlačítok:
 
Návrat - zavrie obrazovku


Režim editácie - popis tlačítok:
 
Zápis zmien - zapíše zmeny a zavrie obrazovku
Storno zmien - zavrie obrazovku bez zápisu zmien