LHE - mesačná evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov (porastová karta)
 
Nový záznam umožní editáciu nového záznamu

Upraviť záznam umožní editáciu existujúceho záznamu
 
  presunie riadok určeným  smerom. Funkcia je závislá od dátumu zásahu, neumožní narušenie časového sledu zásahov.
 
Mapa zobrazí editovanú jednotku na mape
 
Info zobrazí doplnkové informácie k záznamu
 
Pomocník zobrazí nápovedu (help)