LHE - mesačná evidencia - poznámka  
Obrazovka pracuje v režime prezerania dát alebo v režime editácia.
Popis tlačítok:  
   
Zápis zmien zapíše zmeny a zavrie obrazovku
Návrat zavrie obrazovku