LHE - mesačná evidencia obnovy lesa  - plochy, osivo, smenáčiky, sadence

Obrazovka pracuje v režime prezerania dát alebo v režime editácie. To, či sa jedná o ks (semenáčiky, sadence) alebo kg (sejba) , zistí program na základe spôsobu zalesnenia
 
Režim prezerania - popis tlačítok:
 
Zápis zmien - zapíše zmeny a zavrie obrazovku (iba pri editačnom režime)
Storno zmien - zavrie obrazovku bez zápisu zmien (iba pri editačnom režime)
Návrat - zavrie obrazovku (iba pri prezeracom režime)