LHE - mesačná evidencia ťažby a holín -suma ťažieb
 
Zobrazí súčet vykonaných ťažieb v JPRL a porovná ho s predpisom v PSL. Súčtujú sa len zapísanézáznamy. Neuložené zmeny v editačnom režime sú ignorované.
 
Popis tlačítok:
 
Návrat - Zavrie obrazovku