Grafickú evidenciu ťažby môžete robiť podľa Vašich schopností a zanolostí práce s GIS rôzne náročne.

Uvádzame dva návody podľa stupňa obtiažnosti :

  • jednoduchý zákres plochy ťažbového zásahu bez požiadavky na väčšiu presnosť
  • zložitejší spôsob zakresľovania s použitím rôznych nástrojov GIS

Ťažbová mapa