Evidencia LHE - ročná

1 krok:   výber obhospodarovateľa vyberie sa  kliknutím z rozbaľovacej ponuky.

2 krok:  výberdruhu evidencie - vyberie sa kliknutím na jedno z tlačítok 7-Evidencia výkonov v porastoch, alebo 8-Evidencia ochrany a meliorácií
 
3 krok:   otvorí sa formulár s názvom ROČNÁ EVIDENCIA VÝKONOV V LESNÝCH PORASTOCH , resp. EVIDENCIA OCHRANY LESA A LESOTECHNICKÝCH MELIORÁCIÍ