Po výbere krajského lesného úradu a  oblastného lesného úradu sa sprístupnia tlačítka na zadávanie údajov Ťažby dreva a holín,
Obnovy lesa a Pestovnej činnosti a ost. výkonov.
Úvodná obrazovka potom bude vyzerať takto: