Ročná evidencia výkonov obsahuje evidencie:

7 - Evidencia výkonov v poraste

8 - Evidencia ochrany a meliorácií