Evidencia kalamity v porastoch
 
Spustenie aplikácie
Aplikácia sa spustí zadaním adresy  http://gis.nlcsk.org/lgis/  do prehliadača (Internet Explorer, Firefox)
 
Prihlásenie do programu
Po obdržaní hesla od okresného úradu sa do programu prihlásite stlačením ikonky prihlásenia prihlasenie.jpg

v pravom hornom rohu.
 
Mapovanie kalamity
Po prihlásení sa v hornej časti obrazovky objaví lišta s položkami menu. Kliknete na položku Kalamita -> Mapovanie kalamity.
Zobrazí sa obrazovka, na ktorej sú tri základné časti.
1.       Zaškrtávacie políčko
 check.jpg

Po zaškrtnutí (kliknutím na štvorček) sa načíta už zmapovaná kalamita prihláseného užívateľa resp. subjektu. Zároveň sa zobrazí aj graficky – mapa, aj atribútovo v tabuľke.
 
2.       Lišta s nástrojmi
 tlacitka.jpg

Pridávanie porastu do mapovania sa môže robiť výberom: bodom,  líniou, polygónom resp. voľnou rukou.  To umožňujú prvé 4 tlačítka. Po stlačení tlačítka sa klikne do mapy na porast, ktorý chcete vybrať. Ukončenie editácie sa robí dvoj-klikom do mapy. Zobrazí sa formulár, kde vyberiete z ponuky % poškodenia porastu. Po stlačení OK, sa porast vyfarbí na mape aj pridá do tabuľky so zadaným poškodením.
  metla.jpg

tlačítko vyčisti tabuľku, mapu (pozor, pridané porasty ostávajú uložené, len vyčistite obrazovku)
maz.jpg
 v tabuľke sa nastavíte na porast, ktorý chcete zmazať a stlačíte tlačítko mazania. Vymaže sa fyzicky aj z mapy, aj z tabuľky. Je možné urobiť aj zmazanie viacerých porastov súčasne a to stlačením klávesnice Ctrl + kliknutím myškou na porasty v tabuľke, ktoré chcete zmazať  a následne na tlačítko mazania.
 
posun.jpg

tlačítko posunu mapy. Stlačením tlačítka a posunutím mapy sa posuniete bez toho, aby sa pridal kliknutý porast.
3.       Tabuľka s porastmi a ich poškodením
 tabulka.jpg

V tabuľke sú uložené porasty s poškodením kalamitou. Záznamy sa dajú kliknutím na hlavičku (modré políčko napr. DC) prezobrazovať. Ak kliknete na DC – zobrazia sa podľa dielcov, Pošk. kalamitou – zobrazí sa podľa poškodenia kalamitou. V tabuľke sa needituje. Ak potrebujete zmeniť poškodenie, porast vymažte a pridajte napr. výberom bodom so správnym poškodením.
 
Pri práci v mape odporúčame používať aj v hlavnom menu Vyhľadanie. Môžete tu bližšie nájsť oblasť, resp. konkrétne lesný celok, kataster, kde idete mapovať kalamitu.