Mapa - import priestorových dát vo formáte vgi, vtx

Výmenný formát vektorových máp katastra – VGI je textový súbor, ktorý vychádza z textového formátu výkresov grafického systému Kokeš.
Funkcia Import priestorových dát vo formáte vgi, vtx  konvertuje dáta do formátu shp, ktorý je všeobecne použiteľný v rôznom software.  V prípade prevodu rozsiahlejších dát je dôležitá aj  rýchlosť pripojenia na internet.

pozrieť tiež :
Výber vgi, vtx súborov