Kontrola Shape adresára
Mnohé programy medzi nimi aj TopoL odmietnu načítať Shape adresár, pokiaľ sú v ňom údaje neúplné pre niektorú z vrstiev. Úplné údaje pre vrstvu znamenajú, že každá vrstva obsahuje 3 súbory s rovnakým názvom (názov vrstvy) s príponami shp, shx, dbf. Vzhľadom k tomu, že užívateľ musí sťahovať súbor po súbore, je pri viacvrstvových dátach riziko chyby. Preto je možné si úplnosť dát v Shape adresári skontrolovať. Ako pri väčšine obrazovkách s výberom súborov (pri konverzii vgi) platí požiadavka výberu všetkých súborov v Shp adresári manuálne t.j. najjednoduchšie s použitím Alt A;

pozrieť tiež : Import vgi súborov, Výber vgi, vtx súborov,  Stiahnutie dát