Priebeh konverzie

Obrazovka informuje o priebehu spracovávania súborov na serveri. Podľa zaťaženia serveru a veľkosti spracovávaného súboru môže sa po nejaký čas zdať, že sa nič nedeje (konverzia dát z veľkých miest a pod.)

Stiahnuť dáta
Otvorí obrazovku pre stiahnutie dát

pozrieť tiež : Import vgi súborov, Nastavenia konverzie