Download konvertovaných súborov
Obrazovka umožní stiahnuť vytvorené shp dáta a protokoly do počítača klienta. Prvky bezpečnosti webu neumožňujú stiahnuť všetky súbory naraz jedným tlačítkom preto je nutné ich stiahnuť jeden po druhom.  Pred zobrazením sa tejto obrazovky sa objaví okno s informáciou (protokolom) o úspešnosti konverzie.

Stiahnuť
Po vybratí cieľového umiestnenia a potvrdení úmyslu uložiť súbor sa súbor ukladá na zvolené miesto na disku klienta.

Kontrola cieľového adresára
Shape dáta sú tvorené 3 typmi súborov. Názov súboru predstavuje zároveň názov vrstvy. Každá vrstva musí obsahovať súbory: shp, shx, dbf. Ak sa sťahuje vačšie množstvo súborov, môže sa ľahko na nejaký zabudnúť. Táto funkcia skontroluje, či je každá vrstva kompletná. V obrazovke pre výber súborov je najjednoduchšie vybrať všetky súbory v aktuálnom adresári (Ctrl A). Následne sa objaví obrazovka s  výsledkom kontroly

Prehliadanie protokolu

Pokiaľ ste nastavený na txt súbor (protokol), program umožní jeho prehliadanie. Vytvoria sa nasledujúce  protokoly :
IsknError (názov vrstvy)  - výpis parciel chýbajúcich v grafických dátach
VgiError                                 - informácia o chybách vo vgi súboroch
VgiInfoError                     - informácia o atribútoch, ktoré program nevedel priradiť
VgiNeprevedeneSubory    - nevedel pre hrubú chybu v dátach previesť

pozrieť tiež :  Import vgi súborov, Priebeh konverzie dát