Import  - obrazovka pre výber súborov vo formáte vgi, vtx

Štandardná obrazovka pre výber súborov. Ponúka niekoľko možností: - výber jedného súboru: kliknute myšou na riadok so súborom - výber všetkých súborov: súčasným stlačením 2 kláves: Ctrl a - výber intervalu súborov: klikneme a prvý al. posledný súbor v intervale. Pridržíme stlačené tlačítko shift a klikneme na riadok s názvom súboru kde interval ukončíme - pridávanie súborov jednotlivo: pridržíme  tlačítko Ctrl a klikáme myšou na zvolené súbory.

Filter obrazovky zabezpečí, že do ponuky sa dostávajú súbory len s príponami vgi a vtx. Ak by mal súbor z rôznych dôvodov inú príponu a napriek tomu zodpovedal danému štandardu, vtedy je nevyhnutné príponu súboru premenovať. Ak sa uvažuje s prepojením dát na písomný operát katastra nehnuteľností, vtedy je doležité mať štandardne pomenovaných prvých 8 písmen názvu súboru. Na pozícii 1-2 je skratka vrstvy (KN, UO,...) na 3-8 je 6 miestny štandardizovaný kód katastrálneho územia.
Je potrebné tiež dať pozor na to, aby sa tie isté dáta neimportovali dva krát, raz s príponou vgi a druhý raz s príponou vtx.
Z dôvodu vnútornej štruktúry súborov vgi nie je vhodné importovať spoločne rôzne vrstvy zdrojových dát. Vrstvu katastrálneho operátu je potrebné importovať v samostatnom kroku, určený operát tiež v samostatnom. Inak hrozí že niektoré vrstvy ako napríklad KATUZ budú tvorené dátami z oboch operátov.

pozrieť tiež : Import vgi súborov, Zoznam importovaných súborov