Zoznam importovaných súborov
Obrazovka ponúka prehľad súborov  vybratých pre konverziu. Pokiaľ sa nejaký súbor dostal tam omylom, je možnosť nezaradiť ho do konverzie tým, že sa zruší zaškrknutie v kolonke import.
K tomuto kroku musí dôjsť v prípade ak ste presiahli niektorý s limitov uvedených na obrazovke. Limity podliehajú stupňu užívateľských práv v systéme.

Pridať písomný operát
Funkcia otvorí obrazovku pre dbf súbory písomného operátu katastra. Pre súbory KN registra C sú potrebné súbory pa??????.dbf, pre súbory určeného operátu registra E súbory ep??????.dbf. V obrazovke nie je potrebné vyberať jednotlivé súbory. Dôležité je vybrať všetky súbory (alt a) a program sám si potom vyberie tie, ktoré potrebuje. Výber súborov užívateľom je z dôvodu, že webové riešenia (z princípu bezpečnosti) neumožňujú pracovať programu s celým adresárom bez toho, že by výber súboru nebol vykonaný obsluhou.

Konverzia
Spustí samotnú konverziu dát

pozrieť tiež : Import vgi súborov, Výber vgi, vtx súborov, Nastavenia konverzie