Po naštartovaní programu Vám bude sprístupnené základné menu :

  • Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia.

  • Vyhľadanie – Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres.

  • Informácie – Údaje o JPRL, Súhrnné informácie.

Ďalšie ponuky sa sprístupnia po Vašom prihlásení do systému. Systém podľa identifikačných údajov diferencuje počet a druh ponúk v menu. Existuje niekoľko prihlasovacích rolí. Jednotlivé role prideľuje systémový administrátor.