Prihlásenie do systému
  • kliknúť na červeného panáčika vpravo hore

  • zadať prihlasovacie meno / login

  • zadať prihlasovacie heslo

  • kliknúť na tlačítko OK

  • po korektnom prihláseni sa vpravo hore objaví meno a priezvisko

  • sprístupnia sa voľby v menu, ktoré sú viazané na prihlasovacie role