Systém podľa prihlásenia úžívateľa diferencuje počet a druh ponúk v menu. Existuje niekoľko prihlasovacích rolí. Jednotlivé role prideľuje systémový administrátor.


Rola : SSLH a SSLH_reader

Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Evidencia Subjekty, Obhospodarovateľ, OLH, Pozemkové spoloč., Priestupky, Vyhlasovanie LC

Vyhľadanie – Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Zoznam JPRL

Informácie – Kataster, Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

LHEEvidencia ročná, Evidencia mesačná

Nastavenie Zmena hesla


Rola: OLH

Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Vyhľadanie – Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Zoznam JPRL

Informácie Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

LHEEvidencia ročná, Evidencia mesačná

Nastavenie Zmena hesla


Rola: Kataster

Pozadie – Lesnícka mapa, Porastová mapa, Ortofoto mapa, Bez pozadia, Raster C KN, Raster E KN

Vyhľadanie – Dielec, mestá/Obce, Katastrálne územie, LHC, Okres, Výber porastov

InformácieKataster, Údaje o JPRL, Súhrnné informácie

Nastavenie Zmena hesla