Po stlačení voľby v menu Nastavenie - > Zmena hesla sa zobrazí formulár pre zmenu prihlasovacieho hesla.

Zmena hesla:
  • zadať nové heslo, ktoré musí mať minimálne 11 znakov, obsahovať minimálne jedno číslo, jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a musí obsahovať iba povolené znaky

  • zadať potvrdenie nového hesla

  • kliknúť na tlačítko OK

  • pri zhode zadaného nového hesla a potvrdenia hesla, bude Vaše heslo zmenené a môžete ho použiť pri nasledujúcom prihlásení

  • ak nebola zhoda zadaného nového hesla a potvrdenia hesla, musíte zadať nové heslo resp. heslo opraviť podľa pokynov na obrazovke