Informácie o liste vlastníctva 

 


Obrazovka sa skadá z dvoch tabuliek a lišty z tlačítkami. V hornej tabuľke je zoznam parciel na konkrétnom katastrálnom území a na zvolenom čísle listu vlastníctva.

V spodnej tabuľke sa zobrazujú vlastníci, ktorí sú na danej parcele, na ktorej je v korhej časti tabuľky nastavený kurzor.

Tlačítka:

  • Ukázať  -  zobrazí parcelu na mape
  • Zmazať  -  zmaže zobrazenie na mape (nie fyzicky)
  • Vybrať - graficky vyberie parcelu do pomocnej vrstvy, z ktorej ju možno prebrať napr. do Mapa -> Editácia resp. Prieniky vrstiev (tam je to voľba Parcely - vybrané)
  • Odobrať - graficky odoberie parcelu z vrstvy, kde sa ukadajú vybrané parcely pre použitie napr. pri prekrytoch
  • Tlač LV - vytlačí výpis z listu vlastníctva