Vyhľadávanie parcely  KN

 Po stlačení menu Vyhľadanie -> Parcela sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

Vyhľadávajú sa parcely:

    •  registra E (EKN parcela)
    •  registra C (CKN parcela)

Medzi povinné údaje patrí zadanie katastrálneho územia a parcely. Stlačením tlačítka Vyhľadať sa zobrazí parcela na mape. Ak sa nenájde, tak sa zobrazí červený nápis Nenájdená.

Tlačítko:

  • Vybrať - graficky vyberie parcelu do pomocnej vrstvy, z ktorej ju možno prebrať napr. do Mapa -> Editácia resp. Prieniky vrstiev (tam je to voľba Parcely - vybrané)
  • Vymazať- graficky odoberie parcelu z vrstvy, kde sa ukadajú vybrané parcely pre použitie napr. pri prekrytoch