Po stlačení voľby v menu Vyhľadanie -> KPL <-> LC sa zobrazí okno pre zadávanie kódu alebo názvu lesného celku.

Názov a kód lesného celku

Po zadaní kódu plánu do poľa KPL sa následne zobrazí v poli LC názov lesného celku.
Po zadaní názvu lesného celku do poľa LC sa v poli KPL zobrazí kód lesného celku.
Po zadaní prvých znakov do poľa KPL aj poľa LC sa zobrazí zoznam, ktorý vyhovuje zadaným údajom.
Napríklad ak do poľa LC zadáte ZVO, zobrazí sa zoznam lesných celkov Zvolenský les aj Zvelenská Slatina. Následne sa nastavte na LC, ktorý vyhľadávate.

Zobrazenie lesného celku na mape

Po výbere lesného celku podľa kódu alebo názvu je možné zobraziť ho na mape stlačením tlačítka Vyhľadať.
Tlačítko Odznačiť slúži na zrušenie výberu lesného celku.