Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
Prejsť nahor
Prihlásenie

Gis a kartografia

:

Web - služby


Prehľady údajov

Lidar

WMS - http://gis.nlcsk.org/arcgis/services/prehlad/lidar/MapServer/WMSServer
WFS - http://gis.nlcsk.org/arcgis/services/prehlad/lidar/MapServer/WFSServer
Web - prehľad lidar

KMZ - prehľad lidar

 

Ortofotomapy

WMS - http://gis.nlcsk.org/arcgis/services/prehlad/orto/MapServer/WMSServer
WFS - http://gis.nlcsk.org/arcgis/services/prehlad/orto_wfs/MapServer/WFSServer
Web - prehľad orto

KMZ - prehľad orto