ForestPortal » O ForestPortáli
+421 45 53 14 111

O ForestPortáli

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen. NLC Zvolen je štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) od 1.1.2006. Metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. NLC v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje komplexne úlohy rezortu v oblastiach:

Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v horeuvedených oblastiach. Tento širokospektrálny obsah  je rozdelený do 3 sekcií.