ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • Aktualizácia č. 2 výzvy č. 59/PRV/2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA aktualizovala výzvu č. 59/PRV/2022. Aktualizáciou č. 2 sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy do 30.12.2022.
 • Nové Výzvy č.62/PRV/2022 a č. 63/PRV/2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA dňa 26.10.2022 zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2022 pre Opatrenie: 8 a Opatrenie: 4
 • Pozvánka na online tematický seminár

  Dňa 22.11. 2022 sa uskutoční online tematický seminár „Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa.“ Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť prostredníctvom ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY. Pre viac informácii: POZVÁNKA – Program seminára
 • Aktualizácia č. 3 Indikatívneho haromonogramu výziev PRV SR 2014-2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2022.
 • Aktualizácia č. 1 výziev č. 58/PRV/2022 a 59/PRV/2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA aktualizovala výzvy č. 58/PRV/2022 a 59/PRV/2022. Aktualizáciou sa predĺžil termín uzatvorenia výziev na 30.11.2022.

Rýchle odkazy