ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

  PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 12/2017.Výzva je otvorená od 20. marca 2023 do 20. júna 2023. Podrobnosti nájdete na https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodrstve-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11911
 • Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 08.02.2023 PPA aktualizovala výzvu č. 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a výzvu č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,+ Read More
 • Verejná konzultácia

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že na stránke NSRV prebieha verejná konzultácia k základným parametrom výzvy PRV SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, kde je zároveň možnosť do 9.3.2023 pripomienkovať navrhnuté parametre pripravovanej výzvy. Link na stránku NSRV: https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2957
 • Nový vzorový projekt pre podpoatrenie 8.4

  Vážení obhospodarovatelia lesa, Národné lesnícke centrum zverejnilo ďalší vzorový projekt (ŽoNFP a vybrané povinné prílohy s výnimkou projektovej dokumentácie) pre nosné lesnícke podopatrenie 8.4 v rámci lesníckych projektových podpôr PRV SR 2014 – 2022. Pre viac informácií kliknite sem.
 • Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH

  Na stránku boli pridané nové termíny odborného vzdelávanie v oblasti školenia držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH. Viac informácii: https://www.forestportal.sk/elementor-6359/

Rýchle odkazy