ForestPortal
+421 45 53 14 111
ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska
ForestPortalo lesoch Slovenska

Základné informácie o lesoch a lesníctve

Odborné informácie, informačné systémy a PRV

Poradenský a vzdelávací systém v lesníctve

Aktuality

 • 11. modifikácia PRV SR 2014-2022 na rok 2023

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023.
 • Metodika na vydávanie potvrdení pre opatrenie 8.4

  Na stránke Technickej podpory NLC pre žiadateľov bola v rámci opatrenia 8.4 zverejnená Metodika na vydávanie potvrdení: https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/technicka-podpora-nlc-8-4/
 • Aktualizácia č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 1 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023.
 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

  PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 12/2017.Výzva je otvorená od 20. marca 2023 do 20. júna 2023. Podrobnosti nájdete na https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-v-lesnom-hospodrstve-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11911
 • Aktualizácia č. 1 výziev č. 61/PRV/2022 a č. 62/PRV/2022

  Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 08.02.2023 PPA aktualizovala výzvu č. 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a výzvu č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,+ Read More

Rýchle odkazy