ForestPortal » Tematický seminár: ISLH a aplikácia novely vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa
+421 45 53 14 111

Tematický seminár: ISLH a aplikácia novely vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa

Zoznam videí

Obnova lesa

Kritériá zabezpečeného lesného porastu

1. časť záznamu z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

2. časť záznamu z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

Hospodárske spôsoby a ich formy

Podrastový hospodársky spôsob

3. časť záznamu z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

4. časť záznamu z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

Prebudova lesa na PBHL v osobitných prípadoch

Otázky a odpovede - Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o HUL a OL

5. časť záznamu z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

Záznam z online semináru na tému „Niektoré aspekty obhospodarovania lesa v podmienkach vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa – v znení účinnom od 1.1.2022“

Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva

Otázky a odpovede - Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva

Záznam z online semináru na tému „Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva“

Záznam z online semináru na tému „Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva“