ForestPortal » Vybrané témy lesného hospodárstva ​
+421 45 53 14 111

Vybrané témy lesného hospodárstva ​

Zoznam videí

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - kritérium a)

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - kritérium b)

Video obsahuje bližšie priblíženie kritéria a) zásady prenosu lesného reprodukčného materiálu.

Video je výstupom úlohy Podpora poradenského systému v LH riešenej v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.

Video obsahuje bližšie priblíženie kritéria b) drevinové zloženie.

Video je výstupom úlohy Podpora poradenského systému v LH riešenej v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - kritérium c)

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - kritérium d)

Video obsahuje bližšie priblíženie kritéria c) prispôsobenie sa stanovišťu.

Video je výstupom úlohy Podpora poradenského systému v LH riešenej v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.

Video obsahuje bližšie priblíženie kritéria d) dostatočný počet jedincov a spon. 

Video je výstupom úlohy Podpora poradenského systému v LH riešenej v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - kritérium e)

Kritériá zabezpečeného lesného porastu - všeobecné informácie

Video obsahuje bližšie priblíženie kritéria e) poškodenie škodlivými činiteľmi.

Video je výstupom úlohy Podpora poradenského systému v LH riešenej v rámci kontraktu medzi MPRV SR a NLC.

Video predstavuje 5 kritérií, ktorými sa posudzuje zabezpečený lesný porast v zmysle vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa účinnej od 1.1.2022.

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.

Rozdiel v parcele registra C a E katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností a vlastnícke právo

V prezentovanom videu, ktoré nadväzuje na video o katastri nehnuteľností si ukážeme čo sú to parcely registra C a E katastra nehnuteľností, prečo a ako vznikli, aký je medzi nimi rozdiel a možnosti ich zjednotenia.

V krátkom inštruktážnom videu vám vysvetlíme, čo je to kataster nehnuteľností, kde ho nájdete a aké informácie nám poskytuje.

Video je zároveň doplnkom k publikácii „ZÁKLADNÉ ZNALOSTI VLASTNÍKA LESA“, ktorú môžete nájsť na https://cutt.ly/rCe3bU0

Prebudova lesa na PBHL v osobitných prípadoch

Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prebudova lesa na PBHL

Ako je možné realizovať prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v osobitných prípadoch?

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.

Čo je to prírode blízke hospodárenie a ako prebieha prebudova lesa na PBHL?

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.