ForestPortal » Vybrané témy lesného hospodárstva ​
+421 45 53 14 111

Vybrané témy lesného hospodárstva ​

Zoznam videí

Kritériá zabezpečeného lesného porastu

Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prebudova lesa na PBHL

Video predstavuje 5 kritérií, ktorými sa posudzuje zabezpečený lesný porast v zmysle vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa účinnej od 1.1.2022.

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.

Čo je to prírode blízke hospodárenie a ako prebieha prebudova lesa na PBHL?

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.

Prebudova lesa na PBHL v osobitných prípadoch

Kataster nehnuteľností a vlastnícke právo

Ako je možné realizovať prebudovu lesa na prírode blízke hospodárenie v osobitných prípadoch?

Video bolo pripravované v rámci riešenia úlohy zameranej na podporu poradenstva v lesnom hospodárstve v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou lesníckou komorou a NLC – Lesníckou ochranárskou službou.

V krátkom inštruktážnom videu vám vysvetlíme, čo je to kataster nehnuteľností, kde ho nájdete a aké informácie nám poskytuje.

Video je zároveň doplnkom k publikácii „ZÁKLADNÉ ZNALOSTI VLASTNÍKA LESA“, ktorú môžete nájsť na https://cutt.ly/rCe3bU0