ForestPortal » Blog » Nové výzvy na predkladanie žiadostí
+421 45 53 14 111

Nové výzvy na predkladanie žiadostí

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo dňa 14.4.2022 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zamerané na podporu rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránskej planiny a Národného parku Poloniny. V rámci výziev sa môžu uchádzať o aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa v nadväznosti na zmenu klímy a nadväzujúcich činností aj subjekty súkromného sektora a štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území.