ForestPortal » Odborná sekcia I.
+421 45 53 14 111

Odborná sekcia

Odborné informácie o lesoch a lesníctve

Lesy podobne ako poľnohospodárske kultúry sú po stáročia úzko previazané s ľudskou činnosťou ktorá podstatnou mierou ovplyvňuje a smeruje ich ďalší vývoj. Súčasný stav a vzhľad lesov je výsledkom niekoľkých desaťročí ich systematického obhospodarovania podľa lesných hospodárskych plánov pri vypracúvaní ktorých sa využívajú schválené pracovné postupy, rôzne normy, štandardy, systematiky, číselníky a kľúče. Tieto dokumenty sú určené predovšetkým odbornej verejnosti ale niektoré ich časti môžu byť zaujímavé aj z pohľadu študentov či laikov, ktorí si chcú urobiť obraz o tom, čo rôzne značky, skratky a čísla, s ktorými sa náhodne či úmyselne pri svojej práci stretli, znamenajú.​