ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Technická podpora NLC 8.3.3
+421 45 53 14 111

Technická podpora NLC pre žiadateľov

V súvislosti s vydávaním potvrdení a vyjadrení, resp. povinných príloh k ŽoNFP zo strany Národného lesnícke centra, žiadame obhospodarovateľov lesa, aby svoje žiadosti zasielali elektronicky prostredníctvom e-schránky alebo mailom na adresu podatelna@nlcsk.org, prípadne poštou na adresu:

 

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22

960 01 Zvolen

Bližšie informácie súvisiace s vydávaním potvrdení a vyjadrení nájdete na tomto mieste.