ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory
+421 45 53 14 111

Projektové podpory

Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch


Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry


Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov

  • Aktuálne výzvy
  • Uzavreté výzvy
  • Technická podpora NLC pre žiadateľov (Vyjadrenia, Potvrdenia, Vzorový projekt …) 

Činnosť 1 – umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov


Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.


Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne: