ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory
+421 45 53 14 111

Projektové podpory

Činnosť 1 – umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov


Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.


Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne: