ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Technická podpora NLC 8.4
+421 45 53 14 111

Technická podpora NLC pre žiadateľov

V súvislosti s vydávaním potvrdení a vyjadrení resp. povinných príloh k ŽoNFP zo strany Národného lesnícke centra žiadame obhospodarovateľov lesa aby svoje žiadosti zasielali na adresu:

Národné lesnícke centrum

T.G. Masaryka 2175/22

960 01 Zvolen

alebo

prostredníctvom mailu na adresu: podatelna@nlcsk.org

Bližšie informácie súvisiace s vydávaním potvrdení a vyjadrení nájdete na tomto mieste.