ForestPortal » PRV_SR » Projektové podpory » Technická podpora NLC 8.6
+421 45 53 14 111

Technická podpora NLC pre žiadateľov

Dôležité upozornenie:

V súvislosti s predkladaním záverečnej žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) upozorňujeme žiadateľov, že na rozdiel od ostatných lesníckych podopatrení, resp. výziev v prípade výzvy č. 70/PRV/2023 je žiadateľ v zmysle bodu 3.8 tejto výzvy povinný predložiť záverečnú ŽoP najneskôr do 30.4.2025!