ForestPortal » Blog » 11. modifikácia PRV SR 2014-2022 na rok 2023
+421 45 53 14 111

11. modifikácia PRV SR 2014-2022 na rok 2023

Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 po 11. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.4.2023.