ForestPortal » Blog » Metodika na vydávanie potvrdení pre opatrenie 8.4
+421 45 53 14 111

Metodika na vydávanie potvrdení pre opatrenie 8.4

Na stránke Technickej podpory NLC pre žiadateľov bola v rámci opatrenia 8.4 zverejnená Metodika na vydávanie potvrdení: https://www.forestportal.sk/prv_sr/projektove-podpory/technicka-podpora-nlc-8-4/