ForestPortal » Blog » Tematický seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou
+421 45 53 14 111

Tematický seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR Vás pozývajú na tematický seminár: Škody na lesných porastoch spôsobené zverou.

Prezenčnou formou sa seminár uskutoční 04. 12. 2023 a online formou (prostredníctvom aplikácie MS Teams) prebehne 08. 12. 2023 v čase od 09:00 do 15:00. Prezenčná forma je limitovaná kapacitou miestnosti 75 miest.

Účasť na tematickom seminári je bezplatná, je potrebné sa vopred prihlásiť podľa organizačných pokynov.

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 27. 11. 2023 na e-mailovú adresu: diana.ciakyova@nlcsk.org

Bližšie informácie, organizačné pokyny a tiež záväznú prihlášku na seminár nájdete na stránke: https://web.nlcsk.org/tematicky-seminar-skody-na-lesnych-porastoch-sposobene-zverou/